Sebastián Guerrero
F (CR), AM (R)
Skill: 54.6
Pot: 63.6
Torque
Torque
€0.6M
xTV
  • Contracted Until
    31 Dec 24
  • xTV Range
    €0.4M – €0.7M

Sebastián Guerrero Career Statistics

Season - Team & League MP MIN G AST YC RC
Season - Team & League MP MIN G AST YC RC
2021/2022 7 (3) 419 4 - 1 -
7 (3) 419 4 - 1 -
Primera Division Apertura 7 (3) 419 4 - 1 -
2020/2021 15 (14) 341 2 1 1 -
15 (14) 341 2 1 1 -
Primera Division Apertura 15 (14) 341 2 1 1 -
2021/2022 7 419 4 - 1 -
7 419 4 - 1 -
Primera Division Apertura 7 419 4 - 1 -
2020/2021 15 341 2 1 1 -
15 341 2 1 1 -
Primera Division Apertura 15 341 2 1 1 -
Season - Team & League MP MIN SH PEN xG CA
Season - Team & League MP MIN SH PEN xG CA
2021/2022 7 (3) 419 11 (55%) - 3 55
7 (3) 419 11 (55%) - 3 55
Primera Division Apertura 7 (3) 419 11 (55%) - 3 55
2020/2021 15 (14) 341 13 (46%) - 3 53
15 (14) 341 13 (46%) - 3 53
Primera Division Apertura 15 (14) 341 13 (46%) - 3 53
2021/2022 7 419 11 - 3 55
7 419 11 - 3 55
Primera Division Apertura 7 419 11 - 3 55
2020/2021 15 341 13 - 3 53
15 341 13 - 3 53
Primera Division Apertura 15 341 13 - 3 53
Season - Team & League MP MIN P KP CRS DRB
Season - Team & League MP MIN P KP CRS
2021/2022 7 (3) 419 69 (91%) 4 - 12
7 (3) 419 69 (91%) 4 - 12
Primera Division Apertura 7 (3) 419 69 (91%) 4 - 12
2020/2021 15 (14) 341 74 (77%) 5 3 13
15 (14) 341 74 (77%) 5 3 13
Primera Division Apertura 15 (14) 341 74 (77%) 5 3 13
2021/2022 7 419 69 4 -
7 419 69 4 -
Primera Division Apertura 7 419 69 4 -
2020/2021 15 341 74 5 3
15 341 74 5 3
Primera Division Apertura 15 341 74 5 3
Season - Team & League MP MIN OFF RCB RBOP C AC TCK INT
Season - Team & League MP MIN OFF RCB RBOP C AC TCK INT
2021/2022 7 (3) 419 7 7 3 78 (37%) 15 (20%) 8 (38%) 10
7 (3) 419 7 7 3 78 (37%) 15 (20%) 8 (38%) 10
Primera Division Apertura 7 (3) 419 7 7 3 78 (37%) 15 (20%) 8 (38%) 10
2020/2021 15 (14) 341 4 4 1 68 (46%) 11 (18%) 6 (33%) 4
15 (14) 341 4 4 1 68 (46%) 11 (18%) 6 (33%) 4
Primera Division Apertura 15 (14) 341 4 4 1 68 (46%) 11 (18%) 6 (33%) 4
2021/2022 7 419 7 7 3 78 15 8 10
7 419 7 7 3 78 15 8 10
Primera Division Apertura 7 419 7 7 3 78 15 8 10
2020/2021 15 341 4 4 1 68 11 6 4
15 341 4 4 1 68 11 6 4
Primera Division Apertura 15 341 4 4 1 68 11 6 4
Season - Team & League MP MIN LSB LBO Errors leading to goal
Season - Team & League MP MIN LSB LBO Errors leading to goal
2021/2022 7 (3) 419 38 6 -
7 (3) 419 38 6 -
Primera Division Apertura 7 (3) 419 38 6 -
2020/2021 15 (14) 341 26 2 -
15 (14) 341 26 2 -
Primera Division Apertura 15 (14) 341 26 2 -
2021/2022 7 419 38 6 -
7 419 38 6 -
Primera Division Apertura 7 419 38 6 -
2020/2021 15 341 26 2 -
15 341 26 2 -
Primera Division Apertura 15 341 26 2 -