Malik Tillman

Malik Tillman AM (CL), M (C)

Rangers
Rangers
Value: €3M
  • Value: €3M
  • Skill
    53.0
  • Potential
    68.4
  • Position AM (CL), M (C)
  • Contracted Until 30 Jun 24
  • Value Range €2M – €4M

Malik Tillman Career Statistics

Season - Team & League MP MIN G AST YC RC
Season - Team & League MP MIN G AST YC RC
2022/2023 12 (3) 740 2 1 2 -
12 (3) 740 2 1 2 -
UEFA Champions League 6 (1) 400 1 1 1 -
Premier League 6 (2) 340 1 - 1 -
2021/2022 8 (5) 306 1 - - -
6 (5) 130 - - - -
UEFA Champions League 2 (2) 25 - - - -
Bundesliga 4 (3) 105 - - - -
2 176 1 - - -
Under 20 Friendlies 2 176 1 - - -
2018/2019 5 395 1 - - -
5 395 1 - - -
UEFA U17 Championship 5 395 1 - - -
2022/2023 12 740 2 1 2 -
12 740 2 1 2 -
UEFA Champions League 6 400 1 1 1 -
Premier League 6 340 1 - 1 -
2021/2022 8 306 1 - - -
6 130 - - - -
UEFA Champions League 2 25 - - - -
Bundesliga 4 105 - - - -
2 176 1 - - -
Under 20 Friendlies 2 176 1 - - -
2018/2019 5 395 1 - - -
5 395 1 - - -
UEFA U17 Championship 5 395 1 - - -
Season - Team & League MP MIN SH PEN xG CA
Season - Team & League MP MIN SH PEN xG CA
2022/2023 12 (3) 740 16 (63%) - 3 127
12 (3) 740 16 (63%) - 3 127
UEFA Champions League 6 (1) 400 7 (57%) - 1 74
Premier League 6 (2) 340 9 (67%) - 2 53
2021/2022 8 (5) 306 4 (75%) - 0 45
6 (5) 130 1 (100%) - 0 16
UEFA Champions League 2 (2) 25 - - - 2
Bundesliga 4 (3) 105 1 (100%) - 0 14
2 176 3 (67%) - 0 29
Under 20 Friendlies 2 176 3 (67%) - 0 29
2018/2019 5 395 5 (40%) - 0 100
5 395 5 (40%) - 0 100
UEFA U17 Championship 5 395 5 (40%) - 0 100
2022/2023 12 740 16 - 3 127
12 740 16 - 3 127
UEFA Champions League 6 400 7 - 1 74
Premier League 6 340 9 - 2 53
2021/2022 8 306 4 - 0 45
6 130 1 - 0 16
UEFA Champions League 2 25 - - - 2
Bundesliga 4 105 1 - 0 14
2 176 3 - 0 29
Under 20 Friendlies 2 176 3 - 0 29
2018/2019 5 395 5 - 0 100
5 395 5 - 0 100
UEFA U17 Championship 5 395 5 - 0 100
Season - Team & League MP MIN P KP CRS DRB
Season - Team & League MP MIN P KP CRS
2022/2023 12 (3) 740 248 (79%) 6 8 (13%) 49
12 (3) 740 248 (79%) 6 8 (13%) 49
UEFA Champions League 6 (1) 400 110 (73%) 4 5 24
Premier League 6 (2) 340 138 (83%) 2 3 (33%) 25
2021/2022 8 (5) 306 126 (74%) 10 7 (29%) 22
6 (5) 130 50 (76%) 5 1 6
UEFA Champions League 2 (2) 25 5 (80%) 2 1 1
Bundesliga 4 (3) 105 45 (76%) 3 - 5
2 176 76 (72%) 5 6 (33%) 16
Under 20 Friendlies 2 176 76 (72%) 5 6 (33%) 16
2018/2019 5 395 197 (73%) 7 1 47
5 395 197 (73%) 7 1 47
UEFA U17 Championship 5 395 197 (73%) 7 1 47
2022/2023 12 740 248 6 8
12 740 248 6 8
UEFA Champions League 6 400 110 4 5
Premier League 6 340 138 2 3
2021/2022 8 306 126 10 7
6 130 50 5 1
UEFA Champions League 2 25 5 2 1
Bundesliga 4 105 45 3 -
2 176 76 5 6
Under 20 Friendlies 2 176 76 5 6
2018/2019 5 395 197 7 1
5 395 197 7 1
UEFA U17 Championship 5 395 197 7 1
Season - Team & League MP MIN OFF RCB RBOP C AC TCK INT
Season - Team & League MP MIN OFF RCB RBOP C AC TCK INT
2022/2023 12 (3) 740 - 26 11 178 (47%) 34 (56%) 28 (68%) 23
12 (3) 740 - 26 11 178 (47%) 34 (56%) 28 (68%) 23
UEFA Champions League 6 (1) 400 - 13 6 103 (41%) 21 (48%) 15 (67%) 11
Premier League 6 (2) 340 - 13 5 75 (55%) 13 (69%) 13 (69%) 12
2021/2022 8 (5) 306 - 16 5 69 (48%) 8 (63%) 12 (42%) 21
6 (5) 130 - 9 2 28 (29%) 4 (0%) 5 (0%) 14
UEFA Champions League 2 (2) 25 - - - 3 - 1 (0%) 1
Bundesliga 4 (3) 105 - 9 2 25 (32%) 4 (0%) 4 (0%) 13
2 176 - 7 3 41 (61%) 4 (125%) 7 (71%) 7
Under 20 Friendlies 2 176 - 7 3 41 (61%) 4 (125%) 7 (71%) 7
2018/2019 5 395 - 39 12 181 (58%) 43 (33%) 29 (48%) 25
5 395 - 39 12 181 (58%) 43 (33%) 29 (48%) 25
UEFA U17 Championship 5 395 - 39 12 181 (58%) 43 (33%) 29 (48%) 25
2022/2023 12 740 - 26 11 178 34 28 23
12 740 - 26 11 178 34 28 23
UEFA Champions League 6 400 - 13 6 103 21 15 11
Premier League 6 340 - 13 5 75 13 13 12
2021/2022 8 306 - 16 5 69 8 12 21
6 130 - 9 2 28 4 5 14
UEFA Champions League 2 25 - - - 3 - 1 1
Bundesliga 4 105 - 9 2 25 4 4 13
2 176 - 7 3 41 4 7 7
Under 20 Friendlies 2 176 - 7 3 41 4 7 7
2018/2019 5 395 - 39 12 181 43 29 25
5 395 - 39 12 181 43 29 25
UEFA U17 Championship 5 395 - 39 12 181 43 29 25
Season - Team & League MP MIN LSB LBO Errors leading to goal
Season - Team & League MP MIN LSB LBO Errors leading to goal
2022/2023 12 (3) 740 67 10 -
12 (3) 740 67 10 -
UEFA Champions League 6 (1) 400 44 7 -
Premier League 6 (2) 340 23 3 -
2021/2022 8 (5) 306 34 10 1
6 (5) 130 14 4 1
UEFA Champions League 2 (2) 25 2 - -
Bundesliga 4 (3) 105 12 4 1
2 176 20 6 -
Under 20 Friendlies 2 176 20 6 -
2018/2019 5 395 53 9 -
5 395 53 9 -
UEFA U17 Championship 5 395 53 9 -
2022/2023 12 740 67 10 -
12 740 67 10 -
UEFA Champions League 6 400 44 7 -
Premier League 6 340 23 3 -
2021/2022 8 306 34 10 1
6 130 14 4 1
UEFA Champions League 2 25 2 - -
Bundesliga 4 105 12 4 1
2 176 20 6 -
Under 20 Friendlies 2 176 20 6 -
2018/2019 5 395 53 9 -
5 395 53 9 -
UEFA U17 Championship 5 395 53 9 -