Belarus
BelarusianBLR
Skill: 52.0
Pot: 57.6
€14.4M
xTV

Belarus Squad

Skill / pot Player Age Height Weight xTV
Goalkeepers
49.7
49.7
Egor Khatkevich 34 196 88 €0.2M
49.7
53.5
Pavel Pavlyuchenko 25 194 88 €0.2M
49.1
51.0
Maksim Plotnikov 25 187 82 €0.2M
Defenders
53.4
59.9
Gleb Shevchenko 23 178 72 €0.3M
47.8
47.8
Roman Begunov 29 181 72 €0.2M
46.9
46.9
Ruslan Khadarkevich 29 187 €0.2M
48.6
48.6
Ruslan Yudenkov 35 187 €0.2M
51.0
59.5
Danila Nechaev 23 187 79 €0.3M
54.2
59.0
Zakhar Volkov 25 193 80 €0.6M
52.6
52.6
Denis Polyakov 31 184 75 €0.3M
54.2
58.2
Maksim Shvetsov 24 180 78 €0.1M
48.7
48.7
Sergey Politevich 32 190 80 €80K
52.0
54.2
Kirill Pechenin 25 182 69 €0.2M
Midfielders
51.7
51.7
Artem Bykov 30 183 77 €0.1M
48.2
61.3
Ruslan Lisakovich 20 170 76 €0.2M
51.2
58.3
Denis Grechikho 23 185 72 €0.2M
53.8
61.9
Maks Ebong 23 180 72 €0.4M
51.2
53.2
Valeriy Gromyko 26 167 57 €0.1M
54.6
55.5
Evgeniy Yablonskiy 27 184 82 €0.2M
49.1
58.2
Valeri Bocherov 22 182 72 €0.2M
Attackers
47.7
47.9
Andrey Solovey 28 178 67 €0.2M
49.8
51.0
Pavel Savitskiy 28 175 69 €0.2M
53.0
60.3
Egor Bogomolskiy 22 183 66 €0.5M
49.8
54.5
Ivan Bakhar 24 175 71 €0.3M
48.7
52.9
Pavel Sedko 24 178 65 €0.1M
48.6
50.4
Dmitriy Bessmertniy 26 175 65 €0.2M
52.1
57.0
Dmitriy Podstrelov 24 175 70 €0.1M
48.9
56.9
Vladislav Malkevich 23 182 73 €90K
Skill / pot Player Contract end Age xTV
Goalkeepers
49.7
49.7
Egor Khatkevich 34 €0.2M
49.7
53.5
Pavel Pavlyuchenko 30 Jun 24 25 €0.2M
49.1
51.0
Maksim Plotnikov 31 Dec 23 25 €0.2M
Defenders
53.4
59.9
Gleb Shevchenko 31 Dec 23 23 €0.3M
47.8
47.8
Roman Begunov 31 Dec 23 29 €0.2M
46.9
46.9
Ruslan Khadarkevich 31 Dec 23 29 €0.2M
48.6
48.6
Ruslan Yudenkov 31 Dec 22 35 €0.2M
51.0
59.5
Danila Nechaev 31 Dec 22 23 €0.3M
54.2
59.0
Zakhar Volkov 30 Jun 23 25 €0.6M
52.6
52.6
Denis Polyakov 30 Jun 24 31 €0.3M
54.2
58.2
Maksim Shvetsov 31 Dec 23 24 €0.1M
48.7
48.7
Sergey Politevich 31 Dec 23 32 €80K
52.0
54.2
Kirill Pechenin 30 Jun 23 25 €0.2M
Midfielders
51.7
51.7
Artem Bykov 31 Dec 23 30 €0.1M
48.2
61.3
Ruslan Lisakovich 31 Dec 22 20 €0.2M
51.2
58.3
Denis Grechikho 31 Dec 22 23 €0.2M
53.8
61.9
Maks Ebong 31 Dec 23 23 €0.4M
51.2
53.2
Valeriy Gromyko 31 Dec 22 26 €0.1M
54.6
55.5
Evgeniy Yablonskiy 27 €0.2M
49.1
58.2
Valeri Bocherov 31 Dec 23 22 €0.2M
Attackers
47.7
47.9
Andrey Solovey 31 Dec 24 28 €0.2M
49.8
51.0
Pavel Savitskiy 31 Dec 23 28 €0.2M
53.0
60.3
Egor Bogomolskiy 30 Jun 25 22 €0.5M
49.8
54.5
Ivan Bakhar 30 Jun 23 24 €0.3M
48.7
52.9
Pavel Sedko 31 Dec 23 24 €0.1M
48.6
50.4
Dmitriy Bessmertniy 31 Dec 23 26 €0.2M
52.1
57.0
Dmitriy Podstrelov 31 Dec 22 24 €0.1M
48.9
56.9
Vladislav Malkevich 31 Dec 22 23 €90K
Skill / pot Player Age Best Role xTV
Goalkeepers
49.7
49.7
Egor Khatkevich 34 BPK €0.2M
49.7
53.5
Pavel Pavlyuchenko 25 BPK €0.2M
49.1
51.0
Maksim Plotnikov 25 SWK €0.2M
Defenders
53.4
59.9
Gleb Shevchenko 23 €0.3M
47.8
47.8
Roman Begunov 29 €0.2M
46.9
46.9
Ruslan Khadarkevich 29 €0.2M
48.6
48.6
Ruslan Yudenkov 35 €0.2M
51.0
59.5
Danila Nechaev 23 IWB €0.3M
54.2
59.0
Zakhar Volkov 25 BWD €0.6M
52.6
52.6
Denis Polyakov 31 BPD €0.3M
54.2
58.2
Maksim Shvetsov 24 BPD €0.1M
48.7
48.7
Sergey Politevich 32 BPD €80K
52.0
54.2
Kirill Pechenin 25 WBK €0.2M
Midfielders
51.7
51.7
Artem Bykov 30 €0.1M
48.2
61.3
Ruslan Lisakovich 20 €0.2M
51.2
58.3
Denis Grechikho 23 BTB €0.2M
53.8
61.9
Maks Ebong 23 APM €0.4M
51.2
53.2
Valeriy Gromyko 26 APM €0.1M
54.6
55.5
Evgeniy Yablonskiy 27 BPD €0.2M
49.1
58.2
Valeri Bocherov 22 BWM €0.2M
Attackers
47.7
47.9
Andrey Solovey 28 €0.2M
49.8
51.0
Pavel Savitskiy 28 €0.2M
53.0
60.3
Egor Bogomolskiy 22 MOB €0.5M
49.8
54.5
Ivan Bakhar 24 WPM €0.3M
48.7
52.9
Pavel Sedko 24 WPM €0.1M
48.6
50.4
Dmitriy Bessmertniy 26 CLW €0.2M
52.1
57.0
Dmitriy Podstrelov 24 CLW €0.1M
48.9
56.9
Vladislav Malkevich 23 CLW €90K

Belarus Skill / Potential

Skill / pot Position
49.7
53.5
Goalkeeping
53.3
58.2
Defending
51.9
58.1
Midfield
51.2
57.2
Attacking

Results & Fixtures

Date Home Score Away
l
13 Jun 22 13 Jun
Azerbaijan
Azerbaijan
2
-
0
Belarus
Belarus
l
22 Sep 22 22 Sep
Kazakhstan
Kazakhstan
2
-
1
Belarus
Belarus
d
25 Sep 22 25 Sep
Slovakia
Slovakia
1
-
1
Belarus
Belarus
17 Nov 22 17 Nov
Syria
Syria
16:00 Belarus
Belarus
20 Nov 22 20 Nov
Oman
Oman
14:00 Belarus
Belarus

Profile

Year Founded 1989
Stadium Stadyen Dynama
Address Prospekt Pobediteli 20/3
Phone +375 (172) 545600
Club colors Red / Green