Alan Medina
Value: €1M
  • Value: €1M
  • Skill
    59.1
  • Potential
    62.2
  • Position AM (CRL)
  • Contracted Until 30 Dec 23
  • Value Range €0.8M – €1.3M

Alan Medina Career Statistics

Season - Team & League MP MIN G AST YC RC
Season - Team & League MP MIN G AST YC RC
2021/2022 7 (3) 447 1 1 1 -
7 (3) 447 1 1 1 -
Primera Division Apertura 7 (3) 447 1 1 1 -
2020/2021 23 (10) 1.311 5 3 1 -
23 (10) 1.311 5 3 1 -
Primera Division Apertura 23 (10) 1.311 5 3 1 -
2019/2020 5 403 - - 1 -
5 403 - - 1 -
Primera Division Apertura 5 403 - - 1 -
2018/2019 4 (2) 329 - - 2 -
4 (2) 329 - - 2 -
Primera Division Apertura 4 (2) 329 - - 2 -
2021/2022 7 447 1 1 1 -
7 447 1 1 1 -
Primera Division Apertura 7 447 1 1 1 -
2020/2021 23 1.311 5 3 1 -
23 1.311 5 3 1 -
Primera Division Apertura 23 1.311 5 3 1 -
2019/2020 5 403 - - 1 -
5 403 - - 1 -
Primera Division Apertura 5 403 - - 1 -
2018/2019 4 329 - - 2 -
4 329 - - 2 -
Primera Division Apertura 4 329 - - 2 -
Season - Team & League MP MIN SH PEN xG CA
Season - Team & League MP MIN SH PEN xG CA
2021/2022 7 (3) 447 13 (38%) - 1 60
7 (3) 447 13 (38%) - 1 60
Primera Division Apertura 7 (3) 447 13 (38%) - 1 60
2020/2021 23 (10) 1.311 27 (37%) - 3 172
23 (10) 1.311 27 (37%) - 3 172
Primera Division Apertura 23 (10) 1.311 27 (37%) - 3 172
2019/2020 5 403 2 (0%) - 0 39
5 403 2 (0%) - 0 39
Primera Division Apertura 5 403 2 (0%) - 0 39
2018/2019 4 (2) 329 2 (0%) - 0 23
4 (2) 329 2 (0%) - 0 23
Primera Division Apertura 4 (2) 329 2 (0%) - 0 23
2021/2022 7 447 13 - 1 60
7 447 13 - 1 60
Primera Division Apertura 7 447 13 - 1 60
2020/2021 23 1.311 27 - 3 172
23 1.311 27 - 3 172
Primera Division Apertura 23 1.311 27 - 3 172
2019/2020 5 403 2 - 0 39
5 403 2 - 0 39
Primera Division Apertura 5 403 2 - 0 39
2018/2019 4 329 2 - 0 23
4 329 2 - 0 23
Primera Division Apertura 4 329 2 - 0 23
Season - Team & League MP MIN P KP CRS DRB
Season - Team & League MP MIN P KP CRS
2021/2022 7 (3) 447 120 (68%) 5 15 24
7 (3) 447 120 (68%) 5 15 24
Primera Division Apertura 7 (3) 447 120 (68%) 5 15 24
2020/2021 23 (10) 1.311 390 (70%) 23 50 (24%) 83
23 (10) 1.311 390 (70%) 23 50 (24%) 83
Primera Division Apertura 23 (10) 1.311 390 (70%) 23 50 (24%) 83
2019/2020 5 403 180 (76%) 3 12 (25%) 24
5 403 180 (76%) 3 12 (25%) 24
Primera Division Apertura 5 403 180 (76%) 3 12 (25%) 24
2018/2019 4 (2) 329 113 (68%) 5 4 9
4 (2) 329 113 (68%) 5 4 9
Primera Division Apertura 4 (2) 329 113 (68%) 5 4 9
2021/2022 7 447 120 5 15
7 447 120 5 15
Primera Division Apertura 7 447 120 5 15
2020/2021 23 1.311 390 23 50
23 1.311 390 23 50
Primera Division Apertura 23 1.311 390 23 50
2019/2020 5 403 180 3 12
5 403 180 3 12
Primera Division Apertura 5 403 180 3 12
2018/2019 4 329 113 5 4
4 329 113 5 4
Primera Division Apertura 4 329 113 5 4
Season - Team & League MP MIN OFF RCB RBOP C AC TCK INT
Season - Team & League MP MIN OFF RCB RBOP C AC TCK INT
2021/2022 7 (3) 447 3 8 3 87 (37%) 13 (38%) 14 (36%) 11
7 (3) 447 3 8 3 87 (37%) 13 (38%) 14 (36%) 11
Primera Division Apertura 7 (3) 447 3 8 3 87 (37%) 13 (38%) 14 (36%) 11
2020/2021 23 (10) 1.311 2 22 6 245 (38%) 39 (38%) 42 (36%) 22
23 (10) 1.311 2 22 6 245 (38%) 39 (38%) 42 (36%) 22
Primera Division Apertura 23 (10) 1.311 2 22 6 245 (38%) 39 (38%) 42 (36%) 22
2019/2020 5 403 - 12 1 82 (52%) 12 (100%) 25 (48%) 16
5 403 - 12 1 82 (52%) 12 (100%) 25 (48%) 16
Primera Division Apertura 5 403 - 12 1 82 (52%) 12 (100%) 25 (48%) 16
2018/2019 4 (2) 329 - 15 4 57 (47%) 4 (350%) 24 (58%) 12
4 (2) 329 - 15 4 57 (47%) 4 (350%) 24 (58%) 12
Primera Division Apertura 4 (2) 329 - 15 4 57 (47%) 4 (350%) 24 (58%) 12
2021/2022 7 447 3 8 3 87 13 14 11
7 447 3 8 3 87 13 14 11
Primera Division Apertura 7 447 3 8 3 87 13 14 11
2020/2021 23 1.311 2 22 6 245 39 42 22
23 1.311 2 22 6 245 39 42 22
Primera Division Apertura 23 1.311 2 22 6 245 39 42 22
2019/2020 5 403 - 12 1 82 12 25 16
5 403 - 12 1 82 12 25 16
Primera Division Apertura 5 403 - 12 1 82 12 25 16
2018/2019 4 329 - 15 4 57 4 24 12
4 329 - 15 4 57 4 24 12
Primera Division Apertura 4 329 - 15 4 57 4 24 12
Season - Team & League MP MIN LSB LBO Errors leading to goal
Season - Team & League MP MIN LSB LBO Errors leading to goal
2021/2022 7 (3) 447 53 9 -
7 (3) 447 53 9 -
Primera Division Apertura 7 (3) 447 53 9 -
2020/2021 23 (10) 1.311 132 8 1
23 (10) 1.311 132 8 1
Primera Division Apertura 23 (10) 1.311 132 8 1
2019/2020 5 403 36 13 -
5 403 36 13 -
Primera Division Apertura 5 403 36 13 -
2018/2019 4 (2) 329 26 6 -
4 (2) 329 26 6 -
Primera Division Apertura 4 (2) 329 26 6 -
2021/2022 7 447 53 9 -
7 447 53 9 -
Primera Division Apertura 7 447 53 9 -
2020/2021 23 1.311 132 8 1
23 1.311 132 8 1
Primera Division Apertura 23 1.311 132 8 1
2019/2020 5 403 36 13 -
5 403 36 13 -
Primera Division Apertura 5 403 36 13 -
2018/2019 4 329 26 6 -
4 329 26 6 -
Primera Division Apertura 4 329 26 6 -