Suzhou Dongwu
ChineseCHN
Skill: 46.7
Pot: 47.2
€4.4M
ETV

The Estimated Transfer Value (ETV) is calculated by the Player Valuation Model, that calculates the accurate transfer fee for a given player.

Suzhou Dongwu Squad

Skill / pot Player Age Height Weight ETV
Goalkeepers
44.5
44.5
Tong Guo 22 184 74 €0.1M
46.8
49.5
Zhang Jinyi 26 190 82 €0.2M
43.5
43.5
Zheng Li 27 73 €0.2M
Defenders
Bo Yu 20 173
40.4
40.4
Kefeng Shang 26 183 68 €0.2M
46.3
46.3
Xijie Wang 30 188 70 €0.2M
45.7
45.9
Jingzhe Zhang 29 178 73 €0.2M
47.5
47.5
Zhe Shi 30 168 64 €0.2M
41.3
41.3
Yi Zheng 31 175 70 €0.2M
43.4
43.4
Wu Xu 33 170 78 €0.2M
44.4
44.4
Jiawei Yu 30 185 78 €0.3M
46.7
50.5
Xiaofan Xie 26 178 75 €0.1M
45.5
45.5
Jei-min Yeon 30 187 78 €0.2M
48.4
50.7
Jiajun Huang 28 194 80 €0.2M
44.0
48.4
Dilxat Ablimit 24 175 73 €0.2M
Midfielders
46.9
46.9
Duan Dezhi 22 186 64 €70K
42.2
55.1
Haoyue Hu 20 170 70 €0.1M
45.6
46.4
Honglin Dong 28 188 72 €0.2M
44.3
55.2
Liang Weipeng 21 181 71 €0.1M
46.3
46.3
Shang Jin 29 185 75 €70K
43.1
43.1
Xu Wu 31 183 64 €0.2M
Yunhan Chen 23 173 72
48.8
50.3
Deng Yubiao 26 182 77 €0.1M
46.5
47.5
Tianyuan Xu 26 181 73 €0.1M
46.8
48.5
Zhang Lingfeng 27 176 69 €0.1M
46.8
48.9
Dalun Gao 27 176 67 €0.2M
Attackers
46.4
46.9
Clément Benhaddouche 27 181 €0.2M
45.9
45.9
Leonardo 31 184 75 €0.2M
38.9
41.1
Qeyser Adiljan 24 173 66 €0.2M
43.0
43.3
João Leonardo 29 192 84 €0.2M
45.4
47.5
Chunqing Xu 27 183 78 €0.2M
44.3
46.1
Zheng Yuan 27 187 €0.2M
Skill / pot Player Contract end Age ETV
Goalkeepers
44.5
44.5
Tong Guo 31 Dec 24 22 €0.1M
46.8
49.5
Zhang Jinyi 31 Dec 23 26 €0.2M
43.5
43.5
Zheng Li 27 €0.2M
Defenders
Bo Yu 31 Dec 26 20
40.4
40.4
Kefeng Shang 31 Dec 24 26 €0.2M
46.3
46.3
Xijie Wang 31 Dec 24 30 €0.2M
45.7
45.9
Jingzhe Zhang 31 Dec 24 29 €0.2M
47.5
47.5
Zhe Shi 30 €0.2M
41.3
41.3
Yi Zheng 31 €0.2M
43.4
43.4
Wu Xu 33 €0.2M
44.4
44.4
Jiawei Yu 30 €0.3M
46.7
50.5
Xiaofan Xie 31 Dec 24 26 €0.1M
45.5
45.5
Jei-min Yeon 31 Dec 24 30 €0.2M
48.4
50.7
Jiajun Huang 31 Dec 24 28 €0.2M
44.0
48.4
Dilxat Ablimit 31 Dec 24 24 €0.2M
Midfielders
46.9
46.9
Duan Dezhi 31 Dec 24 22 €70K
42.2
55.1
Haoyue Hu 31 Dec 24 20 €0.1M
45.6
46.4
Honglin Dong 31 Dec 24 28 €0.2M
44.3
55.2
Liang Weipeng 31 Dec 24 21 €0.1M
46.3
46.3
Shang Jin 31 Dec 24 29 €70K
43.1
43.1
Xu Wu 31 €0.2M
Yunhan Chen 31 Dec 23 23
48.8
50.3
Deng Yubiao 31 Dec 24 26 €0.1M
46.5
47.5
Tianyuan Xu 31 Dec 24 26 €0.1M
46.8
48.5
Zhang Lingfeng 31 Dec 24 27 €0.1M
46.8
48.9
Dalun Gao 31 Dec 24 27 €0.2M
Attackers
46.4
46.9
Clément Benhaddouche 27 €0.2M
45.9
45.9
Leonardo 31 Dec 24 31 €0.2M
38.9
41.1
Qeyser Adiljan 31 Dec 24 24 €0.2M
43.0
43.3
João Leonardo 31 Dec 24 29 €0.2M
45.4
47.5
Chunqing Xu 31 Dec 24 27 €0.2M
44.3
46.1
Zheng Yuan 31 Dec 23 27 €0.2M
Skill / pot Player Age Best Role ETV
Goalkeepers
44.5
44.5
Tong Guo 22 €0.1M
46.8
49.5
Zhang Jinyi 26 LNK €0.2M
43.5
43.5
Zheng Li 27 LNK €0.2M
Defenders
Bo Yu 20
40.4
40.4
Kefeng Shang 26 €0.2M
46.3
46.3
Xijie Wang 30 €0.2M
45.7
45.9
Jingzhe Zhang 29 IWB €0.2M
47.5
47.5
Zhe Shi 30 IWB €0.2M
41.3
41.3
Yi Zheng 31 BTB €0.2M
43.4
43.4
Wu Xu 33 PWD €0.2M
44.4
44.4
Jiawei Yu 30 DFB €0.3M
46.7
50.5
Xiaofan Xie 26 DFB €0.1M
45.5
45.5
Jei-min Yeon 30 BWD €0.2M
48.4
50.7
Jiajun Huang 28 BPD €0.2M
44.0
48.4
Dilxat Ablimit 24 WBK €0.2M
Midfielders
46.9
46.9
Duan Dezhi 22 €70K
42.2
55.1
Haoyue Hu 20 €0.1M
45.6
46.4
Honglin Dong 28 €0.2M
44.3
55.2
Liang Weipeng 21 €0.1M
46.3
46.3
Shang Jin 29 €70K
43.1
43.1
Xu Wu 31 €0.2M
Yunhan Chen 23
48.8
50.3
Deng Yubiao 26 BTB €0.1M
46.5
47.5
Tianyuan Xu 26 WPM €0.1M
46.8
48.5
Zhang Lingfeng 27 APM €0.1M
46.8
48.9
Dalun Gao 27 CLW €0.2M
Attackers
46.4
46.9
Clément Benhaddouche 27 €0.2M
45.9
45.9
Leonardo 31 €0.2M
38.9
41.1
Qeyser Adiljan 24 €0.2M
43.0
43.3
João Leonardo 29 POA €0.2M
45.4
47.5
Chunqing Xu 27 CLW €0.2M
44.3
46.1
Zheng Yuan 27 PRF €0.2M

Contracts Expiring

Suzhou Dongwu players whose contracts are set to expire within the next year.

Player Age Contract end ETV
João Leonardo 29 31 Dec 24 €0.2M
Honglin Dong 28 31 Dec 24 €0.2M
Chunqing Xu 27 31 Dec 24 €0.2M
Jingzhe Zhang 29 31 Dec 24 €0.2M
Jei-min Yeon 30 31 Dec 24 €0.2M
Dilxat Ablimit 24 31 Dec 24 €0.2M
Qeyser Adiljan 24 31 Dec 24 €0.2M
Kefeng Shang 26 31 Dec 24 €0.2M
Jiajun Huang 28 31 Dec 24 €0.2M
Leonardo 31 31 Dec 24 €0.2M
Xijie Wang 30 31 Dec 24 €0.2M
Dalun Gao 27 31 Dec 24 €0.2M
Xiaofan Xie 26 31 Dec 24 €0.1M
Tianyuan Xu 26 31 Dec 24 €0.1M
Zhang Lingfeng 27 31 Dec 24 €0.1M
Deng Yubiao 26 31 Dec 24 €0.1M
Tong Guo 22 31 Dec 24 €0.1M
Liang Weipeng 21 31 Dec 24 €0.1M
Haoyue Hu 20 31 Dec 24 €0.1M
Duan Dezhi 22 31 Dec 24 €70K
Shang Jin 29 31 Dec 24 €70K

Suzhou Dongwu Skill / Potential

Skill / pot Position
47.3
47.3
Goalkeeping
49.1
49.3
Defending
46.0
46.9
Midfield
44.5
45.0
Attacking

About Suzhou Dongwu

Suzhou Dongwu are a club playing in China. The club plays their home matches at Dalian Sports Centre Stadium Field No.3.

Suzhou Dongwu's best players are currently box to box midfielder Deng Yubiao (CHN), ball playing defender Jiajun Huang (CHN) and inverted wing back Zhe Shi (CHN).

Suzhou Dongwu's future stars are Liang Weipeng (CHN) and Haoyue Hu (CHN).

Suzhou Dongwu players whose contracts are ending are poacher João Leonardo and Honglin Dong. If they don't sign a new contract, they will leave Suzhou Dongwu on a free transfer.

Suzhou Dongwu latest transfer news, rumours, statistics, results, fixtures, contract extensions are also available.

Profile

Stadium Dalian Sports Centre Stadium Field No.3